Reproducción Bilbao-n, erabakirik onena hartu duzuela uneoro jakin dezazuen nahi dugu.

Lehenengo Bisita

1
Lehenengo bisita medikoa
2
Historia klinikoaren azterketa
3
Aurreko prozesuei buruzko txostenen berrikuspena
4
Miaketa ginekologikoa

Lehenengo Bisita
Guztiz Doan