Ez dut bikote arrik eta haurduntzea nahi dut

Hasiera / Ez dut bikote arrik eta haurduntzea nahi dut

Emakume askok amatasuna lortzea erabakitzen dute bikote gabe eta beste kasu batzutan emakume lesbianen bikote batek familia egitasmoa garatzea nahi dute.

Zorionez, lagundutako ugalketak aipatutako adibideetan haurdunaldia lortzea eta ondorioz haur bat izatea. Espainiako legediak baimentzen du hori lortzea Lagundutako Ugalketari buruzko Tekniken Lege 14/2006, 6.artikuluak  adierazten duen bezala:

Toda mujer mayor de 18 años y con plena capacidad de obrar podrá ser receptora o usuaria de las técnicas reguladas en esta Ley, siempre que haya prestado su consentimiento escrito a su utilización de manera libre, consciente y expresa. La mujer podrá ser usuaria o receptora de las técnicas reguladas en esta Ley con independencia de su estado civil y orientación sexual.”

Kasu hauetan aukera errazena emailearen hazia erabiliz umetoki-barneko intseminazioak erabiltzea da (IUI-SD). Beste kasu batzutan, in-vitro prozedurak (emailearen hazia erabiliz) beharrezkoak izango dira (IVF-SD)

Horretaz aparte, emakumeen arteko bikoteetan posiblea da ROPA metodo erabiltzea. Metodo honen bitartez, bikotearen kide batek obuluak ematen ditu, bere bikote-kidea haurduntzeko (emaile baten hazia erabiliz). Ondorioz, bikote-kide biek parte aktiboa hartzen dute.

Hazi emateak legedia bete behar du. Emaile potentzialek osasun azterketak, miaketa genetikoak eta psikologikoak gainditu behar ditu. Gameto-dohaintza anonimoa eta doakoa da eta emakume edo bikote hartzaileek ezin dute aukeratu emailea.

Reproducción Bilbao zentro akreditatua da gameto-dohaintza kudeatzeko